top of page

Hlutleysisstefna

Versa vottun er sjálfstæður lögaðili sem tekur út og vottar stjórnunarkerfi. Versa vottun og starfsmenn vottunarstofunnar gera sér fulla grein fyrir mikilvægi hlutleysis innan starfseminnar og mun Versa vottun því tryggja að í öllum samskiptum sínum við viðskiptavini eða væntanlega viðskiptavini séu allir starfsmenn eða annað starfsfólk hlutlaust og að því hlutleysi verði viðhaldið. 

Til að sýna fram á og viðhalda óhlutdrægni greinir Versa vottun og áhættumetur öll tengsl sem geta leitt til hagsmunaárekstra eða ógn við hlutleysi. Eins er Versa vottun með virka hlutleysisnefnd til að tryggja hlutleysi vottunarferlisins. 

Að auki hefur Versa vottun sett fram eftirfarandi meginreglur til að tryggja hlutleysi:

 1. Versa vottun tekur ekki við öðrum fjárstuðningi en fjárfestingarfé frá eigendum fyrirtækisins og greiðslum vegna sölu á þjónustu til viðskiptavina.

 2. Versa vottun vottar ekki skipulagsheildir sem eru að hluta eða öllu leyti í eigu Versa vottunar eða annarra aðila sem tengjast starfseminni verulega.

 3. Versa vottun veitir viðskiptavinum sínum hvorki ráðgjöf um stjórnkerfi né er í samstarfi við ráðgjafa með það að markmiði að gera vottunina ódýrari, einfaldari, auðveldari eða hraðvirkari og svo framvegis eftir notkun ákveðinnar ráðgjafarþjónustu.

 4. Versa vottun greiðir ekki þóknun til ráðgjafa þar sem það getur haft áhrif á hlutleysi vottunarferlisins.

 5. Versa vottun mun tryggja að veitt þjónusta sé ekki kynnt sem hluti af eða markaðssett sem tengd starfsemi ráðgjafarþjónustu og viðeigandi ráðstafanir séu gerðar ef slík tengsl eru auðkennd.

 6. Versa vottun útvistar ekki úttektum til ráðgjafarfyrirtækja (þetta á ekki við um einstaka verktaka sem starfa hjá Versa vottun).

 7. Versa vottun þjónusta er ekki hluti af eða tengist þjónustu ráðgjafarfyrirtækis.

 8. Versa vottun leyfir ekki öðrum vottunaraðilum, viðskiptavinum, ráðgjöfum eða verktökum að hafa áhrif á heilleika vottunarferlisins eða niðurstöður úttekta.

 9. Endurskoðendur Versa vottun hafa sérþekkingu og getu til að framkvæma úttektir og sinna ekki ráðgjafarstörfum í tengslum við stjórnkerfi þeirra viðskiptavina sem Versa vottun endurskoðar og vottar.

 10. Versa vottun veitir stofnunum ekki sérstaka þjálfun í að innleiða ákveðinn staðal í þeirri stofnun. Öll Versa vottun þjálfun er almenns eðlis og í boði fyrir hvaða fyrirtæki sem er.

 11. Starfsmenn eða verktakar sem hafa unnið að ráðgjöf áður en þeir hófu störf hjá Versa vottun mega ekki hafa starfað hjá eða veitt ráðgjöf undanfarna 24 mánuði hjá þeim stofnunum sem koma að starfi þeirra.

 12. Áður en hægt er að gefa út vottun fer óháður aðili með viðeigandi hæfni (vottunarnefnd) yfir endurskoðunargögnin til að tryggja hlutleysi

 13. Versa vottun veitir ekki löggiltum viðskiptavinum innri endurskoðunarþjónustu

 14. Endurskoðandi má ekki hafa veitt viðskiptavinum ráðgjöf um innri endurskoðun eða framkvæmt innri endurskoðun á stjórnunarkerfi viðskiptavina á síðustu 24 mánuðum

 15. Verktakar sem starfa hjá Versa vottun eru háðir stöðugu eftirliti og mati til að tryggja gagnsæi og óhlutdrægni í gegnum vottunarferlið.

 16. Allir sem starfa hjá Versa vottun; starfsmenn, verktakar og þeir sem eiga sæti í nefndum sem geta haft áhrif á vottunarferlið skulu gæta hlutleysis og láta ekki viðskiptalegan, fjárhagslegan eða annan þrýsting ógna hlutleysi sínu.

 17. Versa vottun krefst þess að allir aðilar sem taka þátt í vottunarferlinu, beint eða óbeint, séu upplýstir um hugsanlega hættu á hagsmunaárekstrum. Versa vottun heldur skrá yfir slíka áhættu og tryggir að einungis aðilar sem geta sýnt fram á hlutleysi sitt komi að endurskoðunar- og vottunarferlinu.

 18. Öll fyrirhuguð tengsl milli Versa vottun og annarra stofnana munu gangast undir áhættumat af hlutleysisnefndinni áður en það samband verður formlegt.

 19. Áður en tilboð í umsækjanda er veitt er hlutleysi endurskoðanda metið markvisst. Ef einhver tengsl koma í ljós mun hlutleysisnefnd meta áhrif tengingarinnar og ákveða hvort þau tengsl ógni hlutleysi þeirra. Ef minniháttar tenging greinist skal samt alltaf leitast við að finna annan matsaðila ef mögulegt er

 20. Óhlutdrægni er staðfest í samningi við viðskiptavini Versa vottunar

 21. Öll fyrirliggjandi tengsl við fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga verða reglulega áhættumetin til að tryggja að tengsl hafi ekki áhrif á hlutleysi vottunarferlisins.

 22. Versa vottun vottar ekki gæðakerfi hjá annarri vottunarstofu

 23. Ef Versa vottun verður meðvituð um eitthvað sem gæti hugsanlega verið ógn við heilleika Versa vottunar mun það fara í gegnum áhættugreiningarferli Versa vottun.

Stefnunni er framfylgt með því að setja viðmið sem stuðla að hlutleysi í verklagsreglur, vinnulýsingar, samninga o.s.frv.

bottom of page