Mannauður

Gná Guðjónsdóttir

Gná Guðjónsdóttir

Framkvæmdastjóri

Gná býr að margvíslegri stjórnunarreynslu bæði í opinbera- og einkageiranum, hér á landi sem og erlendis. Hún starfaði sem lögrelgumaður í 15 ár sem varð grundvöllur fyrir þjónustu hennar í friðargæsluverkefnum í Líberíu og Afganistan.

Gná er með BSc í viðskiptafræði, MA íkynjafræða og hefur einnig lokið MPM námi frá Háskólanum í Reykjavík.

Samfélagsábyrgð og sjálfbærni í vinnuumhverfinu eru sérsvið Gnár og þá sérstaklega stjórnarhættir og félagslegir þættir eins og jafnrétti, samskipti og siðmenning. Þessir þættir hafa áhrif á vellíðan og virkni starfsfólks og því mikilvægur mælikvarði á bæði árangur og gæði í rekstri skipulagsheilda.

Annað starfsfólk

Annað starfsfólk

Tæknilegur sérfræðingur eða úttektaraðili

Versa vottun er með fólk á skrá sem kallað er til aðstoðar þegar á þarf að halda. Þetta fólk undirgengst allt þjálfun í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin til að tryggja hæfni þeirra við að leysa þau verkefni af fagmennsku og heilindum.

Birna Dís Eiðsdóttir

Birna Dís Eiðsdóttir

Gæða- og vottunarstjóri

Birna Dís er menntuð á sviði mannauðsfræða,  kynjafræða og verkefnastjórnunar. Meðfram námi sínu starfaði hún bæði í almenna- og einkageiranum en inn á milli varði hún einnig rúmum tveimur árum í Evrópu, Asíu og Suður Ameríku þar sem hún sinnti sjálfboðastarfi og launaðri vinnu ásamt því að ferðast um og upplifða ólíka menningarheima. Þessi reynsla færði henni innsæi og leikni við að glíma við menningarbundnar áskoranir í samskiptum einstaklinga og hópa.

Samfélagsábyrgð og mannréttindi eru á áhugasviði Birnu Dísar og þegar hún áttað sig á áhrifamætti stjórnunarstaðla og hvernig hægt væri að tryggja jafnræði, gagnsæi og sambærilega meðferð sem hjálpar til við að leiðrétta þætti sem annars er erfitt að greina sbr. Jafnlaunastaðalinn með innleiðingu þeirra.

Haukur Grönli

Haukur Grönli

Fræðslu- og mannauðsstjóri

Haukur Grönli hefur bæði menntun og reynslu á sviði slökkviliðs- og sjúkraflutninga en hann hefur starfað á þeim vettvangi á Íslandi, Noregi, Afganistan og Malavi ásamt því að gegna stöðu varaslökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu frá árinu 2016 þar til hann gekk til liðs við Versa vottun árið 2022.

Meðfram slökkviliðsstarfinu í Noregi kenndi Haukur við öruggisskóla (öryggi, heilsa og umhverfi) fyrir starfsmenn olíuborpalla og sjómanna en þar byggði hann m.a. á fyrri reynslu sem björgunarsveitarmaður, friðargæslulið og slökkviliðsmaður. Haukur hefur því yfirgripsmikla reynslu af því að takast á við ótrúlegustu verkefni og finna gagnlegar lausnir.

Haukur kynntist töfraheimi stjórnunarkerfa í námi sínu á árunum 2019-2022 í VogL og SogA en það nám inniheldur m.a. námskeið um verkefna- og gæðastjórnun, samningatækni og afburðarstjórnun.
Þar fékk hann innsýn í hvað skilvirkt gæðastjórnunarkerfi getur gert fyrir skipulagsheildir og starfsmenn þess. Haukur hefur áhuga á manneskjum og því sem skiptir máli til að leyfa hverjum og einum að njóta sín og vaxa en það er m.a. eitt af mikilvægum þáttum sem stjórnunarkerfin stuðla að.

Haukur er því svolítið eins og kartaflan góður einn og sér en enn betri með öðrum.